Absolutus sententia iudicis praesumitur innocens


„Uwolniony na mocy wyroku sądowego uchodzi za niewinnego”

Nasza oferta

Prawo karne

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa karnego wykonawczego oraz prawa wykroczeń. Prowadzimy również sprawy karnoskarbowe.

Prawo cywilne

Zajmujemy się szeroko pojętym prawem cywilnym, w tym przede wszystkim prawem odszkodowań, jak również sprawami z zakresu prawa rzeczowego oraz ochrony dóbr osobistych.

Prawo handlowe

Prowadzimy również szeroko szeroko pojęte sprawy handlowe oraz zajmujemy się prawem przedsiębiorców. Tworzymy także projekty umów, w tym przede wszystkim umowy dotyczące sportów profesjonalnych.

Prawo podatkowe

Doradzamy w sprawach podatkowych oraz prowadzimy sprawy przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi.

Prawo rodzinne

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym prowadzimy sprawy rozwodowe.

Prawo spółek

Zajmujemy się również prawem spółek, w tym prowadzimy sprawy rejestrowe, a także doradzamy co do wybrania odpowiedniej formy prawnej do prowadzenia danej działalności.

Masz problem prawny?

Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami